Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Majlis Penandatanganan MoU UNISSA dan PSB dan Pelancaran Buku

MOUpic01.jpg

Khamis, 17 September 2020, Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Pusat Sejarah Brunei (PSB) dan diselajurkan dengan Pelancaran Buku-Buku Terjemahan Bahasa Arab Cerita Bergambar Sejarah Brunei. Majlis penandatanganan di saksikan oleh Tetamu Kehormat  Majlis iaitu Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diadakan di Dewan Auditorium, UNISSA.

There are no items to show in this view.

Lawatan Sekolah Antarabangsa Brunei


Rabu, 03 Februari 2021 - Sebagai aktiviti tahunan Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB), seramai 89 orang pelajar dan guru sekolah berkenaan mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei. Turut berangkat bersama rombongan ialah cucunda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.

Lawatan SMALHB


Selasa, 02 Februari 2021 - Seramai 72 orang pelajar Pra-U dan 6 orang guru pengawas dari Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei.

R
ombongan dialu-alukan oleh Ketua Bahagian Pameran dan Perkhidmatan, Awang Muhammad Faisal bin Haji Mat Salleh, diikuti dengan taklimat mengenai Fungsi dan Peranan Pusat Sejarah Brunei yang disampaikan oleh Ketua Unit Lawatan dan Pameran, Dayang Hajah Siti Aisah binti Pungut.

Lawatan Sambil Belajar Daripada Pelatih Dan Rombongan A-Wing PKBN Ke-10


Rabu, 27 Januari 2021 - Pusat Sejarah Brunei telah menerima lawatan rombongan daripada A Wing Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) ke-10. Rombongan ini telah dialu-alukan oleh Ketua Bahagian Pameran dan Perkhidmatan, Awang Mohammad Faisal bin Haji Mat Salleh.

Seramai 119 pelatih telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan serta diberikan penerangan mengenai sejarah negara. Lawatan bertujuan bagi mendedahkan fakta dan nilai sejarah ke khalayak generasi muda agar mereka dapat menghargai nilai sebuah peristiwa lampau dan melahirkan rasa cinta terhadap negara.

PenBORNEO Anjur Program Riang Ria Kanak-Kanak


Rabu, 30 Disember 2020 - Bagi menggalakkan kanak-kanak meminati sejarah dan memberigakan betapa pentingnya memelihara rekod sejarah, Bahagian Pusat Pengkajian Borneo (PenBORNEO), Pusat Sejarah Brunei hari ini mengadakan Program Riang Ria Kanak-Kanak @ PenBORNEO 2020 buat julung kalinya. Program ini berlangsung di bangunan PenBORNEO, Kampong Anggerek Desa, Berakas pada pagi hari ini bermula jam 8:00 pagi hingga 12:00 tengah hari dengan penyertaan terhad seramai 40 orang kanak-kanak terdiri daripada mereka yang berusia  antara 6 hingga 12 tahun sahaja.

FCO 141_15933(3).jpg

Dokumen Surat Sultan Muhammad Jamalul Alam II bertarikh 1909 dalam FC0 141/15933 simpanan Pusat Pengkajian Borneo yang diperolehi dari National Archives United Kingdom. Dokumen ini dalam bentuk Digital. Dokumen Asal masih disimpan di National Archives UK.