Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Welcome PSB_amended.jpg/Slider_images/Banner website_bukuV1.jpg/Slider_images/Galeri Pameran PSB.jpg

.

​Info Sejarah

Semangat Kebangsaan Ke Arah Kemerderkaan Negara Brunei Darussalam (tekan sini)


PSB Sertai Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2023


​Ahad, 26 Februari 2023 - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi hari ini berkenan mengunjungi petak pameran dan aktiviti Pusat Sejarah Brunei sempena acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2023.​​

There are no items to show in this view.

Kembara Sejarah di IBTE Wasan​Sabtu, 27 Mei 2023 - Kira-kira 300 orang pelajar telah menghadiri program 'Kembara Sejarah' di Dewan Serbaguna IBTE Kampus Agro-Teknologi, Wasan yang dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama IBTE Kampus Agro-Teknologi, Wasan.

Program ini merupakan inisiatif pendidikan untuk menyebarluaskan fakta dan meningkatkan pengetahuan pelajar melalui taklimat dan aktiviti yang dikendalikan.


Wira Fajar: Masjid Lorong 3 Seria​Jumaat, 26 Mei 2023 - Bagi mendidik diri para belia untuk mengerjakan solat berjemaah di masjid, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pusat Dakwah Islamiah dan belia-belia masjid telah menganjurkan Program Wira Fajar.


Lawatan Sekolah REndah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar, Kiarong


Khamis, 25 Mei 2023 - Seramai 32 orang guru-guru dan kakitangan Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar, Kiarong, Kluster 2 telah mengadakan lawatan ke Pusat Sejarah Brunei.

Rombongan dialu-alukan oleh Yang Mulia Dr Haji Muhammad Hadi bin ​ Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei.


Bengkel Transliterasi Arab-Melayu


Rabu, 24 Mei 2023​ - Seramai 04 orang mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif 'Ali (UNISSA) yang menjalani program penempatan kerja di Bahagian Pusat Pengkajian Borneo (PenBorneo) mengikuti Bengkel Transliterasi Arab-Melayu.