Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bergambar Ramai Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Jabatan-Jabatan Dibawahnya


Rabu, 24 Mac 2021 - Sesi bergambar ramai warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bersama Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selepas sesi pembentangan belanjawan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.

There are no items to show in this view.

Lawatan Muslimah Masjid Kuala Belait


Rabu, 24 Mac 2021 - Seramai 17 orang rombongan Muslimah Masjid Kuala Belait mengadakan lawatan ke Pusat Sejarah Brunei pagi hari ini.

R
ombongan telah dialu-alukan oleh Pemangku Ketua Unit Pameran dan Lawatan, Awang Muhammad Hazwan bin Kampong.

Rombongan Anak-Anak Yatim Panchor Mengkubau Mendekati Sejarah Melalui Lawatan Sambil Belajar


Selasa, 23 Mac 2021 - Pusat Sejarah Brunei pagi hari ini menerima rombongan lawatan sambil belajar dari penduduk Kampong Panchor Mengkubau, Mukim Mentiri. Rombongan seramai 40 orang terdiri daripada 32 orang anak-anak yatim dan 8 orang pengiring dewasa diketuai oleh Pemangku Penghulu Mukim Mentiri, Yang Mulia Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Ibrahim.

Aktiviti Cuti Sekolah Penggal Pertama 2021


15 - 20 Mac 2021 - Bersempena dengan cuti persekolahan penggal pertama tahun 2021 masihi, Pusat Sejarah Brunei turut serta memeriahkan dan menyediakan pelbagai program bermanfaat untuk kanak-kanak dan keluarga.


Aktiviti cuti persekolahan bermula pada hari Isnin, 15 Mac 2021 dan berakhir pada sebelah petang hari Sabtu, 20 Mac 2021.


Lawatan Murid Kelas Bimbingan Masjid Sengkarai, Tutong


Sabtu, 20 Mac 2021 - Seorang tenaga pengajar selaku ketua rombongan dan tiga belas murid-murid kelas bimbingan Al-Quran dan Muqaddam Masjid Kampong Sengkarai, Tutong mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei pagi hari ini. Lawatan bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peranan Pusat Sejarah Brunei dalam memelihara dan memberigakan sejarah ke khalayak umum khususnya generasi muda pada masa kini.

FCO 141_15933(3).jpg

Dokumen Surat Sultan Muhammad Jamalul Alam II bertarikh 1909 dalam FC0 141/15933 simpanan Pusat Pengkajian Borneo yang diperolehi dari National Archives United Kingdom. Dokumen ini dalam bentuk Digital. Dokumen Asal masih disimpan di National Archives UK.