Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKedai Buku


BUKU-BUKU TERBAHARU 
TERBITAN PUSAT SEJARAH BRUNEI

Dalam Cermin Sejarah Antologi Puisi.jpg
Dalam Cermin Sejarah: Antologi Puisi 
(Jubli Emas 50 Tahun di atas Takhta)
Tahun Terbit: 2019

Harga: 
B$ 18.00 (Kulit Keras - ISBN 978-99917-63-71-2)
B$ 13.00 (Kulit Lembut - ISBN 978-99917-63-72-9)


Tarsilah Brunei Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (Jilid III).jpg
Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Brunei 
(Tahun 1659-1828 Masihi), Jilid III
Tahun Terbit: 2019

Harga:
B$ 20.00 (Kulit Keras - 978-99917-63-76-7)
B$ 15.00 (Kulit Lembut - 978-99917-63-77-4)


Junjung Kasih.jpg
Junjung Kasih:
Sumbangan Penuntut Biasiswa Kerajaan Brunei di Singapura 
(1950-1982)
Tahun Terbit: 2019

Harga:
B$ 15.00 (Kulit Lembut - ISBN 978-99917-63-75-0)


Legasi Payung Negara.jpg
Legasi Payung Negara: 
Aspirasi, Cita-Cita dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
Tahun Terbit: 2019

Harga:
B$ 40.00 (Kulit Keras - ISBN 978-99917-63-68-2)
B$ 28.00 (Kulit Lembut - ISBN 978-99917-63-69-9)


Kaligrafi Nama Nama Sultan Brunei.jpg
Kaligrafi Nama Sultan-Sultan Brunei
*Terbitan Pusat Sejarah Brunei dalam bentuk kalendar dan isi kandungannya ditulis dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
Tahun Terbit: 2019

Harga:
B$ 8.50


Brunei Darussalam Pengenalan Melalui Sejarah.jpg
Brunei Darussalam: Pengenalan Melalui Sejarah
(Kumpulan Kertas Kerja Seminar Brunei dalam Sejarah I)
Tahun Terbit: 2018

Harga:
B$ 16.00 (Kulit Keras - ISBN 978-99917-63-46-0)
B$ 9.00 (Kulit Lembut - ISBN 978-99917-63-47-7)


Epitaf Jawi pada Batu Nisan.jpg
Epitaf Jawi pada Batu Nisan:
Perkuburan Islam di Negara Brunei Darussalam
Tahun Terbit: 2018

Harga:
B$ 14.00 (Kulit Lembut - ISBN 978-99917-63-61-3)


Jurnal Darussalam Bilangan 19.jpg
Jurnal Darussalam, Bilangan 19
Tahun Terbit: 2019

Harga:
B$ 10.00 (Kulit Lembut)


Jurnal Darussalam Bilangan 18.jpg
Jurnal Darussalam, Bilangan 18
Tahun Terbit: 2018

Harga:
B$ 10.00 (Kulit Lembut)


Pusaka Bilangan 46.jpg
Majalah Pusaka, Bilangan 46
Keluaran Mei-Ogos 2019

Harga:
B$ 3.00 (Kulit Lembut)


Pusaka Bilangan 45.jpg
Majalah Pusaka, Bilangan 45
Keluaran Januari-April 2019

Harga:
B$ 3.00 (Kulit Lembut)


Buku-buku terbitan Pusat Sejarah Brunei boleh dipesan dengan memuat turun dan mengisi:


Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

BAHAGIAN PENERBITAN & PEMASARAN,
Pusat Sejarah Brunei,
Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan,
Jalan James Pearce/Jalan Stoney,
Bandar Seri Begawan BS 8610,
Negara Brunei Darussalam.

Telefon: +673-2240166/7/8/9 
(smb.) 101/102/303/332

Fax : +673 2241958

E-mel: penerbitandanpemasaran@gmail.com

Facebook: Terbitan Pusat Sejarah Brunei

Instragam: terbitanpusatsejarahbrunei