Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Pameran Legasi Payung NegaraBersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 tahun, Pusat Sejarah Brunei membukakan peluang kepada orang ramai untuk mengunjungi Pameran Legasi Payung Negara secara percuma.

Orang ramai yang berhasrat untuk mengunjungi galeri ini bolehlah datang ke Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Jalan James Pearce, Bandar Seri Begawan pada:-


Selasa, Rabu, Khamis & Sabtu

8:00 pagi hingga 11:00 pagi
2:00 petang hingga 4:00 petangAhad

8:00 pagi hingga 12:00 tengahariAttachments
Created at 7/16/2020 11:10 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali
Last modified at 7/16/2020 11:15 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali