The Government of Brunei Darussalam
Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan
Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi
Bahagian Penerbitan
Bahagian Sumber
Bahagian Perkhidmatan
Bahagian Penggambaran & Reprograper
Bahagian Perkembangan dan Pembelajaran
 
 
Bahagian Penggambaran dan Reprograper
Bahagian ini bertanggugjawab untuk mengumpul, menyimpan, menyalin dan menggambar bahan-bahan sejarah. Bahagian ini di ketuai oleh Ketua Reprografer dan Penggambaran.  Untuk melaksanakan tugas dengan teratur, maka bahagian ini dibahagikan kepada 3 unit iaitu Unit Penggambaran Video; Unit Reprografer; dan Unit Penggambaran Pegun
1. Unit Penggambaran Pegun
Bertanggungjawab menggambar dan merakam dengan filem, slide atau digital perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa penting berunsur sejarah atau yang seumpamanya termasuk yang berkaitan degan Sultan dan Kerabatn Diraja, Pembesar-Pembesar Negara, Perwira-Perwira serta Orang Orang Yang Dikurniakan Gelaran di Negara Brunei Darussalam
 
2. Unit Penggambaran Video
Bertanggungjawab merakam dengan video mengenai perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa penting berunsur sejarah atau yang seumpamanya termasuk yang berkaitan dengan kegiatan dan aktiviti Jabatan
 
3. Unit Reprograper
Bertanggungjawab memelihara, mengumpul, menyalin dan mendokumentasikan filem, slide dan gambar-gambar bersejarah masa lalu dan masakini dengan menggunakan kaedah dan peralatan yang terkini untuk simpanan sebagai bahan penyelidikan, penerbitan, rujukan dan pameran