Rampai Sejarah: Meniti Sejarah Silam
 
Buku Rampai Sejarah: Meniti Sejarah Silam ini mengandungi sembilan buah esai yang masing-masing berjudul: Puni Adalah Brunei, Sang Aji Brunei, Islam dari China? Satu Pendekatan Awal, Raja Brunei Berasal dari China?, Sultan Sharif Ali, Raja Ayang, Datu Munchong, Perang Kastila, dan Perang Pulau Chermin.
 
     Esei-esei yang dinayatakan itu ditulis dan disusun berdasarkan intipati dan fakta-fakta terkini yang dipisi bukan semata-mata melalui kerja-kerja arkib dan khutub khanah tetapi juga melalui kerja-kerja lapangan ketika penyusunan membuat kerja-kerja penyelidikan di Sabah, Sarawak, Labuan , dan Tarakan, Kalimantan Timur.