The Government of Brunei Darussalam
  BERITA DAN KEGIATAN
 

Berita dan Kegiatan memuatkan hasil pengumpulan dan penyelidikan bahan-bahan persejarahan Brunei dalam dan luar negeri.  Ruangan ini dihasratkan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, menengah dan institusi-institusi tinggi mengenai koleksi bahan-bahan mengenai Brunei yang terdapat di Perpustakaan dan Arkib Pusat Sejarah Brunei untuk rujukan. Untuk membuat rujukan orang ramai boleh mencetak borang-borang perkhidmatan online.

   
1. Sultan-Sultan Brunei Dalam Sumber Inggeris
   
2. Penyelidikan Ke Pulau Cermin
   
3. Pendudukan Jepun di Brunei        
   
4. Fail-Fail Mengenai Brunei di National Archives, United Kingdom yang dibuka pada tahun 2008
   
4. Fail-Fail Mengenai Brunei di National Archives, United Kingdom yang dibuka pada tahun 2009
   
5.

Senarai dan jumlah bahan-bahan koleksi yang terdapat di Perpustakaan & Arkib Pusat Sejarah Brunei

   

6.

Laporan Penyelidikan dan Pengumpulan Manuskrip Melayu Lama dan Bahan-Bahan Bersejarah Mengenai Brunei dan Borneo di United Kingdom (Baru!!!).

   
7. Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Pusat Sejarah Brunei: Tunjuk Cara Takapan Batu Nisan (Akan Datang).
   
8. Laporan Bengkel Sejarah Lisan dan Teknik-Teknik Transkripsi (Akan Datang).
   
9. Laporan Program Penempatan Dan Bengkel di National Archives of Singapore (Akan Datang).
   
10. Laporan Penempatan Kerja Mahasiswa dan Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam di Pusat Sejarah (Akan Datang).